استراتژی های شرکت پویندگان کیش :

 • آموزش های نوین با همکاری برترین مجموعه های علمی طرف قرارداد
 • ارائه برترین  فعالیت های نمایشگاهی ، آموزشی و تجاری
 • پژوهش در بازار و توسعه راه های ارتباطی با طرف های تجاری
 • بهبود سیستم اطلاعاتی و ارتباطی
 • شناسایی بازارهای جدید کسب و کار
 • ارتقای رضایتمندی مشتریان
 • بهبود عملکرد فرآیند ها
 • اعتلای نام تجاری و توسعه فعالیت های بین المللی
 • افزایش سودآوری
 • بهبود ارتباط با مشتریان
 • افزایش توان رقابت پذیری
 • کاهش هزینه ها و بهره وری
 • توسعه انرژی های سازمانی
 • کمک به مدیران در تصمیم گیری
 • افزایش مشارکت و توسعه کارکنان
 • بهبود سیستم های انگیزشی کارکنان
 • ارتباط پایدار با برگزار کنندگان نمایشگاه های بین المللی
 • استفاده از سیستم های پیشرفته آنلاین جهت اطلاع رسانی