تجارب:

 • برگزاری بیش از 50 دوره آموزشی داخلی و بین المللی
 • مدیریت بیش از 15 کنفرانس ملی و بین المللی
 • دارا بودن اختراع
 • ارائه بیش از 20 مقاله علمی در حوزه های مختلف در کنفرانس ها و ژورنال های بین المللی
 • برگزاری تورهای آموزشی بین المللی ویژه مدیران در خارج از کشور
 • برگزاری بیش از 5 نمایشگاه داخلی و بین المللی جانبی کنفرانس های علمی
 • عضویت در فدراسیون های ورزشی و مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی ملی
 • تدوین و تالیف کتاب در زمینه های مختلف
 • عضویت در انجمن های بین المللی و ملی
 • حضور در مجامع بین المللی مانند برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد UNEP
 • مدیریت پروژه بیش از 50 پروژه ملی در زمینه های مختلف