شرح خدمات :

 • برگزاری و اجرا نمایشگاه های داخلی و بین المللی
 • برگزاری رویدادهای علمی و تجاری در داخل و خارج کشور
 • صادرات و وارادات کلیه اقلام مجاز
 • مشاوره سرمایه گذاری
 • مشاوره کارآفرینی و کاریابی داخلی و بین المللی
 • برگزاری دور ه های آموزشی در حوزه های کارآفرینی ، مدیریت کسب و کار ، تجارت و گردشگری
 • برگزاری تورهای آموزشی
 • همکاری با دانشگاه ها ، مراکز علمی و شرکت های تجاری داخلی وبین المللی
 • همکاری با شرکت های کاریابی بین المللی و همکاری مشترک در این زمینه
 • مشاوره در زمینه های تجاری ، راه اندازی شعب و نمایندگی های داخلی و بین المللی
 • ارائه خدمات مشاوره راه اندازی شرکت و شعبه در خارج از کشور