بیانیه ماموریت :

  • افزایش رضایت طرف های همکار داخلی و بین المللی
  • بهره گیری از برترین توانمندی های انسانی و تجهیزاتی در جهت اهداف و استراتژی ها
  • ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتباط با حوزه بین الملل و بازارهای جهانی
  • ایجاد نگاهی متعالی به نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل بقاء شرکت از طریق استقرار نظام آموزشی پویا، افزایش مشارکت کارکنان و ایجاد محیط کاری مناسب؛
  • افزایش انگیزه کاری و ارتقاء بهره وری کارکنان و رعایت اصول شایسته سالاری از طریق پایش مستمر؛
  • بهبود مستمر در کلیه فعالیت های شرکت به وسیله اصلاح فرآیندها و عملکرد صحیح و دلسوزانه؛
  • تلاش برای حفظ و توسعه کسب و کار شرکت و ایجاد بازارهای نو با توجه به تجربیات، توانایی ها و امکانات موجود؛
  • گروه‌بندی حوزه‌های فعالیت شرکت و ارزیابی آنها جهت ادامه، حذف و یا جایگزینی با دیگر حوزه‌ها؛
  • استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌‏های غیرموثر بر کیفیت؛
  • بهبود مستمر فعالیت ها و محصولات بر اساس بازخورد های طرف های همکاری